Konferencja
„Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich
w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej”
10 października 2018 r. , godz. 11:00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Aula im. prof. Mieczysława Kotera
Plac Łódzki 5, Olsztyn-Kortowo

Dane do rejestracji


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


* pole obowiązkowe